Deklarasyon Aksè sou Entènèt

Komite pou Eli Tanisha M. Sullivan ap chèche bay yon eksperyans sitwèb ki totalman aksesib nan www.TanishaSullivan.com pou tout itilizatè teknoloji asistans tankou lojisyèl lekti ekran, lojisyèl elajisman ekran ak aparèy altènatif antre klavye. Sa a se yon pwosesis k ap kontinye epi Komite pou Eli Tanisha M. Sullivan kounye a ap revize tout aspè nan sitwèb li a pou asire aplikasyon Gid pou Aksè sou Kontni Entènèt yo (WCAG).

Si nenpòt itilizatè teknoloji asistans yo rankontre nenpòt difikilte nan itilize sitwèb la, tanpri pa ezite kontakte Komite pou Eli Tanisha M. Sullivan nan info@tanishasullivan.com.