Deklarasyon Tanisha Sullivan konsènan mank de anrejistreman elektè nan menm jou a nan Lejislasyon Lwa VÒT

8 jen 2022 — Anba a se yon deklarasyon Tanisha Sullivan, kandida pou Sekretè Deta, konsènan estati Lwa VÒT la, yon pwojè lwa refòm eleksyon ki gen ladann yon dispozisyon pou anrejistreman elektè menm jou nan Massachusetts:

Pwojè lwa a reflete pwogrè, men li difisil pou selebre yon opòtinite rate pou avanse siyifikativman jistis rasyal ak ekonomik nan Massachusetts. Lè li refize avanse enskripsyon jou eleksyon an, pwojè lwa a non sèlman kite Massachusetts yon mwatye syèk dèyè nan avanse yon dwa vòt debaz, li kite an plas youn nan pi gwo baryè vòt pou moun ki gen koulè ak moun k ap travay. Kòm Sekretè Deta mwen pral fè patisipasyon elektè yo priyorite nimewo en mwen epi fè tout sa nou kapab pou kraze baryè administratif yo. Moman sa a nan demokrasi nou an mande plis.


Konsènan Tanisha Sullivan

Tanisha se yon avoka, ansyen Ofisye anchèf Ekite nan Lekòl Piblik Boston yo ak Prezidan NAACP Boston, ki te dirije yon karyè dedye a sèvis—soti nan travay nan kominote a ak atravè spectre ideolojik la pou delivre dwa sivil ak dwa sosyal, ekonomik, ak jistis rasyal, nan plizyè deseni kòm yon avoka pratike nan konpayi antrepriz ak konpayi syans lavi. Yon natif natal Brockton, li ap kandida pou Sekretè Deta Massachusetts paske li lè pou reyalize tout potansyèl biwo sa a nan batay pou pwoteje dwa vòt yo, ogmante transparans ak aksè nan gouvènman an, angaje elektora a, epi bati yon demokrasi ki pi solid, ki pi vibran pou tout moun. . Tanisha dènyèman te jwenn andòsman MassDems (62% delege yo) nan konvansyon eta a, ki te detèmine kandida pou biwo nan tout eta a ki pral sou bilten vòt pou primè 6 septanm nan.

Aprann plis sou Tanisha ak kanpay li nan www.TanishaSullivan.com ak @Tanisha4MA sou Twitter , Facebook , ak Instagram .