Tanisha Sullivan jwenn andòsman nan men 40 ofisyèl minisipal ak leta

27 jiyè 2022 — Jodi a, kanpay Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta te anonse ke li te resevwa andòsman endividyèl sa yo nan men ofisyèl lokal atravè Massachusetts:

 • David Martin, Chwazi Prezidan Konsèy Administrasyon an, Acton
 • Tom Hendrickson, Konseye vil Agwam
 • Ana Devlin Gauthier, Konsèy Vil, Amherst
 • Anika Lopes, Konsèy vil Amherst
 • Hannah Bowen, Konseye jeneral, Beverly
 • Moises Rodrigues, ansyen Majistra, Brockton
 • Raul Fernandez, ansyen manm Konsèy Select, Brookline
 • Ayesha Wilson, Komite Lekòl, Cambridge
 • Quinton Zondervan, Konsèy Vil, Cambridge
 • Ken Reeves, ansyen Majistra, Cambridge
 • Roberto Jimenez-Rivera, Komite Lekòl, Chelsea
 • Damali Vidot, Konsèy Vil, Chelsea
 • Nicole LaChapelle, Majistra, Easthampton
 • Greg Verga, Majistra, Gloucester
 • Koko Givner, Konsèy Vil, Holyoke
 • Jenny Rivera, Konsèy Vil, Holyoke
 • Jose Maldonado Velez, Konsèy Vil, Holyoke
 • Gregory Del Rosario, Konsèy Vil, Lawrence
 • Jonathan Guzman, Komite Lekòl, Lawrence
 • Brandon Robbins, Komite Lekòl, Leominster
 • Coco Alinsug, Konsèy vil, Lynn
 • Keith Bernard, Komite Lekòl Malden
 • Samantha Perlman, Konseye vil Marborough
 • Shane Burgo, Konseye, New Bedford
 • Stan Moulton, Konsèy vil Northampton
 • Michael Quinlan, Ansyen Konsèy, Northampton
 • Andre Green, Komite Lekòl Somerville
 • Jake Wilson, Konseye nan Great Somerville
 • Kristen Strezo, Konseye nan Great Somerville
 • Jesse Clingan, Konsèy Vil, Somerville
 • Manny Cruz, Komite Lekòl Salem
 • Patricia Morsillo, Prezidan Konsèy Vil Salem
 • Megan Ricardi, Konsèy Vil Salem
 • Alice Merkl, Konsèy Vil, Salem
 • Zaida Goven, Konsèy vil Springfield
 • Jonathan Paz, Konsèy vil Waltham
 • Andrew Lipsett, Komite Lekòl, Woburn
 • Khrystian King, Konsèy Vil, Worcester
 • Sue Mailman, Komite Lekòl la, Worcester
 • Thu Nguyen, City Council, Worcester

 

Apwobasyon semèn sa a reprezante dènye nan yon vag k ap grandi nan sipò pou Sullivan nan men lidè eli yo, sendika travayè yo, òganizasyon pwogresis yo, ak gwoup nasyonal yo. Pandan plizyè semèn ki sot pase yo, Lokal 103 IBEW, 1199 SEIU, SEIU 509 ak Greater Boston Building Trades Union te apwouve Tanisha ki ansanm reprezante prèske 135,000 fanmi k ap travay atravè Massachusetts, ansanm ak tou. Koup Politik Fanm Massachusetts PAC ak Eli Fanm Nwa PAC . Li plis isit la.

 

Konsènan Tanisha Sullivan

Tanisha se yon avoka, ansyen Ofisye anchèf Ekite nan Lekòl Piblik Boston yo ak Prezidan NAACP Boston, ki te dirije yon karyè dedye a sèvis—soti nan travay nan kominote a ak atravè spectre ideolojik la pou delivre dwa sivil ak dwa sosyal, ekonomik, ak jistis rasyal, nan plizyè deseni kòm yon avoka pratike nan konpayi antrepriz ak konpayi syans lavi. Yon natif natal Brockton, li ap kandida pou Sekretè Deta Massachusetts paske li lè pou reyalize tout potansyèl biwo sa a nan batay pou pwoteje dwa vòt yo, ogmante transparans ak aksè nan gouvènman an, angaje elektora a, epi bati yon demokrasi ki pi solid, ki pi vibran pou tout moun. . Tanisha dènyèman te jwenn andòsman MassDems (62% delege yo) nan konvansyon eta a, ki te detèmine kandida pou biwo nan tout eta a ki pral sou bilten vòt pou primè 6 septanm nan.

 

Aprann plis sou Tanisha ak kanpay li a nan www.TanishaSullivan.com ak @Tanisha4MA sou Twitter, Facebook, epi Instagram.