Tanisha Sullivan pale aksan sou yon podium kont yon background nwa

Kwè nan sa ki posib pou yon demokrasi solid, pwosede, ak awogan.

Istwa Tanisha a

Fanmi Tanisha gen rasin pwofon nan Massachusetts. Papa l te fèt ak grandi nan Boston epi li te pase karyè li ap travay nan Lekòl Piblik Boston, e li te pran retrèt nan ane 2014 kòm lidè lekòl nan John D. O'Bryant School of Mathematics and Science. Manman Tanisha te fèt nan Boston epi li te deplase nan Mansfield nan yon laj jèn. Li te pase plizyè ane ap travay nan medya anvan li louvri pwòp ti biznis li yo - yon sistèm gadri lakay - epi li te ede konekte ak anplifye biznis ki posede Nwa atravè New England kòm Piblikatè Paj Nwa yo nan New England nan enprime ak sou entènèt.

Tanisha te fèt nan Boston e te grandi nan Brockton. Apre li te ale nan Thayer Academy nan Braintree, li te gradye nan University of Virginia ak yon degre nan Gouvènman. Apre sa, li te ale nan Boston College kote li te jwenn tou de JD li ak MBA. Tanisha te pratike lalwa nan gwo konpayi ak konpayi syans lavi nan Greater Boston ak Vil New York. Soti nan ane 2013 a 2015 Tanisha te sèvi kòm Ofisye anchèf Ekite nan Lekòl Piblik Boston yo.

Apre egzanp paran li yo, travay Tanisha nan lavi a te konsantre sou sèvis, ekite, ak enpak. An 2017, Tanisha te eli pou sèvi kòm Prezidan NAACP Boston nan yon kapasite volontè. Se la li te dirije òganizasyon an nan batay li pou jistis rasyal, ekonomik, ak sosyal ak yon fondasyon done kondwi ak solisyon oryante. Antanke yon òganizasyon dwa sivil, dwa vòt se yon priyorite pou NAACP, epi Tanisha te dirije efò pou elaji aksè nan bwat bilten vòt la epi fè kominote nou yo pi reprezantatif.

Kounye a, li ap kandida pou Sekretè Deta pou ede mennen batay la pou pwoteje ak elaji dwa vòt, kreye yon gouvènman ki pi transparan ak aksesib, epi ankouraje pi gwo opòtinite ekonomik pou tout moun nan Massachusetts.