Ansyen manm Kongrè Joe Kennedy andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

28 jiyè 2022 —Jodi a, kanpay Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta te anonse ke li te resevwa andòsman ansyen manm Kongrè Joe Kennedy III a, sa ki make dènye sipò enpòtan pou Tanisha. Anons sa a vini apre andòsman manm Kongrè a Ayanna Pressley, Depite Seth Moulton, SEIU 1199 ak 509, Greater Boston Building Trades, IBEW Lokal 103, Elect Black Women PAC, Massachusetts Women's Political Caucus ak plis pase 60 ofisyèl leta ak minisipal. Li se tou kandida andose nan Pati Demokratik Massachusetts la ak yon super majorite nan sipò delege nan konvansyon eta a nan mwa jen.Li plis isit la.

"Nou nan yon moman nan tan ki mande pou yon defans fonse demokrasi Ameriken ak lidè vanyan ki vle ale tèt-a-zòtèy ak moun ki panse sistèm politik nou an te bati pou kèk, pa pou tout moun," te di Kennedy. “Pandan karyè enpresyonan li a, Tanisha Sullivan te jwenn plas li nan yon jenerasyon k ap grandi chanpyon dwa sivil ki pare pou l rankontre defi sa a. Li p ap ezite pou asire ke Massachusetts se yon lòt kote lè li rive nan eleksyon ki jis, aksè egal nan bwat bilten vòt la, ak yon demokrasi pwosede ki vibwan e enklizif. Mwen onore pou m andose li pou vin pwochen Sekretè Deta Massachusetts.”

“Mwen rekonesan dèske mwen gen sipò Manm Kongrè Kennedy a epi mwen apresye angajman li pou konstwi yon demokrasi enklizif ak asire opòtinite ekonomik pou tout moun, sa ki reflete nan sèvis piblik li kòm yon ofisyèl eli ak nan travay defans li kounye a,” te di Sullivan. "Nou pataje yon kwayans pwofon ke demokrasi ka travay pou nou tout, men nou dwe travay pou li tou."

 

Konsènan Tanisha Sullivan

Tanisha se yon avoka, ansyen Ofisye anchèf Ekite nan Lekòl Piblik Boston yo ak Prezidan NAACP Boston, ki te dirije yon karyè dedye a sèvis—soti nan travay nan kominote a ak atravè spectre ideolojik la pou delivre dwa sivil ak dwa sosyal, ekonomik, ak jistis rasyal, nan plizyè deseni kòm yon avoka pratike nan konpayi antrepriz ak konpayi syans lavi. Yon natif natal Brockton, li ap kandida pou Sekretè Deta Massachusetts paske li lè pou reyalize tout potansyèl biwo sa a nan batay pou pwoteje dwa vòt yo, ogmante transparans ak aksè nan gouvènman an, angaje elektora a, epi bati yon demokrasi ki pi solid, ki pi vibran pou tout moun. . Tanisha dènyèman te jwenn andòsman MassDems (62% delege yo) nan konvansyon eta a, ki te detèmine kandida pou biwo nan tout eta a ki pral sou bilten vòt pou primè 6 septanm nan.

Aprann plis sou Tanisha ak kanpay li a nanwww.TanishaSullivan.comak @Tanisha4MA souTwitter, Facebook, epiInstagram.