Manm Kongrè a Seth Moulton andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

2 jen 2022 — Jodi a, Manm Kongrè Seth Moulton (6yèm Distri) te andose Tanisha Sullivan nan kanpay li pou Sekretè Deta Massachusetts.

“Sekretè Commonwealth la se youn nan wòl ki pi enpòtan lè li rive pou ankouraje demokrasi nou an. Se yon wòl kote sitiyasyon an pa bon ase pou pwoteje ak elaji aksè nan bwat vòt la. Se poutèt sa mwen ap sipòte Tanisha Sullivan pou vin pwochen Sekretè Commonwealth nou an,” te di. Depite Moulton.
“Tanisha’s commitment to service and her leadership in the fight for racial, economic, and social justice have prepared her to usher in the next generation of democratic participation in Massachusetts,” added Depite Moulton. “We must modernize the office of the Secretary of Commonwealth and I know Tanisha can help deliver the 21st century democracy we need today.”

Anons jodi a devlope sou yon vag ap grandi pou kanpay Sullivan a, ki gen ladan lidè eli atravè eta a, sendika travayè yo, òganizasyon pwogresis yo, ak gwoup nasyonal yo. Jiskaprezan, plis pase de douzèn ofisyèl eli nan Boston, Springfield ak Holyoke te sipòte Sullivan, ansanm ak Collective PAC, UNITE HERE Local 26, Progressive Massachusetts, ak defansè nasyonal demokrasi ak ansyen kandida pou gouvènè Massachusetts Danielle Allen.

Konsènan Tanisha Sullivan

Tanisha se yon avoka, ansyen Ofisye anchèf Ekite nan Lekòl Piblik Boston yo ak Prezidan NAACP Boston, ki te dirije yon karyè dedye a sèvis — depi nan travay nan kominote a ak atravè spectre ideyolojik la pou delivre dwa sivil ak dwa sosyal, ekonomik, ak jistis rasyal, nan plizyè deseni kòm yon avoka pratike nan konpayi antrepriz ak konpayi syans lavi. Yon natif natal Brockton, li ap kandida pou Sekretè Deta Massachusetts paske li lè pou reyalize tout potansyèl biwo sa a nan batay pou pwoteje dwa vòt yo, ogmante transparans ak aksè nan gouvènman an, angaje elektora a, epi konstwi yon demokrasi ki pi solid, ki pi vibran pou tout moun. .

Aprann plis sou Tanisha ak kanpay li nan www.TanishaSullivan.com ak @Tanisha4MA sou Twitter , Facebook , ak Instagram .