Manm Kongrè Ayanna Pressley andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta Massachusetts

Boston, 8 jen 2022 — Manm Kongrè Ayanna Pressley jodi a te anonse andòsman li nan avoka, defansè, ak lidè dwa sivil Tanisha Sullivan kòm pwochen Sekretè Deta Massachusetts. "Demokrasi nou yo ak kominote nou yo pi fò lè gen plis vwa nan tab pou pran desizyon yo, lè plis moun santi yon rezon pou yo angaje yo, epi lè nou [...]

Tanisha Sullivan defi Sekretè Bill Galvin nan twa deba emisyon

"Apre sipò MassDems nan konvansyon, Sullivan deklare deba yo nesesè "pou votè yo ka aprann plis sou diferans ki genyen nan vizyon nou yo pou biwo a." 6 jen 2022 — Jodi a, Tanisha Sullivan, ki kounye a ofisyèlman sou bilten vòt kont William Galvin pou Sekretè Deta MA, te lanse yon defi pou l patisipe [...]

Manm Kongrè a Seth Moulton andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

2 jen 2022 — Jodi a, Manm Kongrè Seth Moulton (6yèm Distri) te andose Tanisha Sullivan nan kanpay li pou Sekretè Deta Massachusetts. “Sekretè Commonwealth la se youn nan wòl ki pi enpòtan lè li rive pou ankouraje demokrasi nou an. Se yon wòl kote sitiyasyon an pa bon ase pou pwoteje ak elaji aksè [...]

Majistra Cambridge ak Somerville andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

26 avril 2022 — Jodi a, Majistra Sumbul Siddiqui nan Cambridge ak Majistra Katjana Ballantyne nan Somerville te anonse sipò yo pou Tanisha Sullivan nan kous li pou Sekretè Deta. Sullivan di, “Majistra Siddiqui ak Majistra Ballantyne te alatèt efò pou rann Cambridge ak Somerville pi ekitab, plis enklizif, ak pi vibran. […]

Lidè eli nan Springfield ak Holyoke andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

8 avril 2022 — Jodi a, Tanisha Sullivan te anonse ke li te resevwa sipò dirijan eli yo nan Springfield ak Holyoke nan kous li pou Sekretè Deta. Sullivan te anonse sipò: Bud Williams, Reprezantan Eta a, 11yèm distri Hampden; Justin Hurst, Konsèy vil Springfield at-Large; Jesse Lederman, Konsèy vil Springfield at-Large; Tracye Whitfield, [...]

Progressive Mass andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

5 avril 2022 — Jodi a, Tanisha Sullivan te anonse ke kanpay li pou Sekretè Deta te resevwa sipò Progressive Mass, yon òganizasyon de baz nan tout eta a ki konsantre sou defann ak òganize pou pwosperite pataje, jistis rasyal ak sosyal, bon gouvènman, ak dirab anviwònman an atravè tout. Massachusetts. “Mwen imilye dèske m te resevwa andòsman Progressive Mass, [...]

Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta ajoute Lezlie Braxton Campbell ak Aaron Soroa-Alvarez nan ekip òganize

1ye avril 2022 — Jodi a, Tanisha Sullivan te anonse ke Lezlie Braxton Campbell ak Aaron Soroa-Alvarez tou de te rantre nan kanpay li kòm Òganizatè Rejyonal yo. Campbell pral konsantre sou kominote nan lwès Worcester, pandan y ap Soroa-Alvarez pral dirije efò òganizasyon nan Merrimack Valley. Sullivan di: “Mwen kontan anpil pou m akeyi tou de Lezlie ak Aaron nan ekip nou an. […]

Kolektif PAC andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

29 mas 2022 — Jodi a, Tanisha Sullivan te anonse ke Collective PAC te andose kanpay li pou Sekretè Deta, yon òganizasyon nasyonal ki angaje l pou l elimine diferans nan reprezantasyon Nwa a nan tout nivo gouvènman an. Sullivan te di: “Kolektif PAC se yon lidè nan avanse pi gwo reprezantasyon nan tout nivo gouvènman, atravè peyi a,” te di [...]