Diskou Tanisha Sullivan nan Konvansyon Pati Demokratik Massachusetts

3 jen 2022 — Tanisha Sullivan te pwononse diskou sa a nan Konvansyon Pati Demokratik Massachusetts nan dat 3 jen 2022, kote li te genyen andòsman pou Sekretè Deta a: https://www.dropbox.com/s/fhw11q3osg1obhe/Tanisha%27s %20speech.mp4?raw=1 Transkripsyon: Bonjou, mwen se Tanisha Sullivan, mwen kandida pou Sekretè Deta, epi avèk imilite mwen mande vòt ou. Nan moman sa a, Amerik ap fè fas [...]