Ansyen manm Kongrè Joe Kennedy andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

28 jiyè 2022 — Jodi a, kanpay Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta te anonse ke li te resevwa andòsman ansyen manm Kongrè Joe Kennedy III, sa ki make dènye sipò enpòtan pou Tanisha. Anons sa a vini sou apwobasyon manm Kongrè a Ayanna Pressley, Kongrè a Seth Moulton, SEIU 1199 ak 509, Greater Boston Building Trades, [...]

Tanisha Sullivan jwenn andòsman nan men 40 ofisyèl minisipal ak leta

27 jiyè 2022 — Jodi a, kanpay Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta te anonse ke li te resevwa andòsman endividyèl sa yo nan men ofisyèl lokal atravè Massachusetts: David Martin, Seleksyone Prezidan Komisyon Konsèy, Acton Tom Hendrickson, Konsèy Vil, Agwam Ana Devlin Gauthier, Konsèy Vil, Amherst Anika. Lopes, City Council, Amherst Hannah Bowen, Konseye jeneral, Beverly Moises Rodrigues, ansyen Majistra, […]

Travayè esansyèl nan SEIU 509 ak 1199SEIU andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

Boston, 14 jiyè 2022 — Jodi a, SEIU Lokal 509 ak 1199SEIU te anonse andòsman yo pou Tanisha Sullivan kòm pwochen Sekretè Deta a. Ansanm, de sendika SEIU yo reprezante prèske 100,000 travayè swen sante, swen nan kay, travayè sèvis imen, travayè leta, ak founisè gadri atravè Commonwealth la. "SEIU 509 fyè pou li andose Tanisha Sullivan pou [...]