UNITE HERE Local 26 andose Tanisha Sullivan pou Sekretè Deta

28 mas 2022 — Jodi a, Tanisha Sullivan te anonse ke kanpay li pou Sekretè Deta te resevwa sipò UNITE HERE Local 26, ki reprezante travayè Ospitalite nan Massachusetts ak Rhode Island. "Pwochenn Sekretè Deta nou an gen yon wòl enpòtan anpil pou l jwe nan asire ke chak travayè gen yon vwa nan demokrasi nou an, [...]